Test MMPI-2

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

CZAS TRWANIA TESTU:     90 – 120 min.

CENA TESTU MMPI-2 z omówieniem: 500 zł*

*w cenie nie jest zawarta pisemna opinia diagnostyczna. Cena za pisemną opinię 200 zł.

Badanie kwestionariuszem osobowości MMPI-2 jest prowadzone w Krakowie.

MMPI-2 – kwestionariusz osobowości

Na kwestionariusz MMPI-2 składa się 567 pozycji, które mierzą stan psychiczny badanej osoby. Narzędzie to posiada wiele skal klinicznych oceniających problemy ze zdrowiem psychicznym (np. depresja, lęk, zespół stresu pourazowego), cechy osobowości (np. psychopatia), zaburzenia osobowości (np. osobowość narcystyczna) oraz ogólne cechy osobowości, takie jak złość, somatyzacja, hipochondria, potencjał uzależnienia „zachowań typu A”, słaba siła ego i wiele innych.


Diagnoza na podstawie MMPI-2 jest szczególnie przydatna w medycynie, psychiatrii, w psychologii klinicznej, może być również używana do oceny stabilności psychicznej u pracowników w zawodach „wysokiego ryzyka”, takich jak piloci linii lotniczych, policja lub pracownicy energetyki jądrowej.

Interpretacja wyników pozwala na rozpoznanie lub wykluczenie między innymi: zaburzeń osobowości (osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna, osobowość unikająca, osobowość zależna, osobowość borderline (z pogranicza), osobowość anankastyczna, osobowość dyssocjalna (antysocjalna), osobowość histrioniczna), depresji, zaburzeń lękowych, ze spektrum autyzmu, urojeniowych lub psychotycznych.

KONTAKT

Adres

Ul. Mieszka I 24, 1 piętro
Kraków

Godziny pracy:

Katarzyna
poniedziałek: 10.00-20.00
wtorek-piątek: 15.00-20.00

Iwona
poniedziałek: 9.00-19.00
wtorek-piątek: 17.00-19.00

Telefony

Telefon Katarzyna: 790 380 444
wtorek-piątek: 10.00-13.00

Telefon Iwona: 505 776 343
środa-piątek: 10.00-18.00

eMail: kontakt@centrumzdrowiapsychicznego.pl