Kwestionariusz zdrowia psychicznego GHQ

Kwestionariusz Ogólnego Zdrowia (ang. General Health Questionnaire, GHQ)
Davida Goldberga

CZAS TRWANIA TESTU:     20 – 30 min.

CENA TESTU MMPI-2: 300 zł*

*w cenie zawarty jest test wraz z opinią diagnostyczną

Kwestionariusz zdrowia psychicznego GHQ

Kwestionariusz Ogólnego Zdrowia GHQ -28, Davida Goldberga jest instrumentem przesiewowym służącym do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych w populacji ogólnej.


Pozwala na oszacowanie nasilenia zaburzeń funkcji psychicznych i wyłonienie osób, u których istnieje istotne prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Narzędzie pozwala na wyodrębnienie osób, u których pojawiły się symptomy somatyczne, niepokój i bezsenność, zaburzenia funkcjonowania oraz symptomy depresji.

KONTAKT

Adres

Ul. Mieszka I 24, 1 piętro
Kraków

Godziny pracy:

Katarzyna
poniedziałek: 10.00-20.00
wtorek-piątek: 15.00-20.00

Iwona
poniedziałek: 9.00-19.00
wtorek-piątek: 17.00-19.00

Telefony

Telefon Katarzyna: 790 380 444
wtorek-piątek: 10.00-13.00

Telefon Iwona: 505 776 343
środa-piątek: 10.00-18.00

eMail: kontakt@centrumzdrowiapsychicznego.pl